Tiếng Anh Thiếu Nhi - Cambridge

Tổng quan chương trình

 

        Chương trình tiếng Anh Cambridge và TOEFL Primary dành cho học viên từ 7 đến 12 tuổi, chương trình giúp học viên làm quen với những bài thi quốc tế do Cambridge ESOL và ETS (Tổ chức khảo thí Hoa Kỳ) tổ chức.

        Với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm kết hợp với giáo trình hiện đại được cập nhật thường xuyên, VES sẽ xây dựng cho học viên một nền tảng kiến thức vững chắc và đầy đủ kỹ năng để thực hiện tốt các bài thi quốc tế như Starters, Movers, Flyers và TOEFL Primary.

 

Chương trình chi tiết

 

Chương trình

Tên lớp

Thời lượng  

Học phí/khóa (đồng)

ANH VĂN THIẾU NHI CAMBRIDGE

ENGLISH FOR YOUNG LEARNERS 
(7 – 11 tuổi)

Pre – Starters A

10 tuần/khóa

45 giờ/khóa

1,750,000

Pre – Starters B

10 tuần/khóa

45 giờ/khóa

1,750,000

Starters 1A

10 tuần/khóa

45 giờ/khóa

1,750,000

Starters 1B

10 tuần/khóa

45 giờ/khóa

1,750,000

Starters 1C

10 tuần/khóa

45 giờ/khóa

1,750,000

Starters 2A

10 tuần/khóa

45 giờ/khóa

1,750,000

Starters 2B

10 tuần/khóa

45 giờ/khóa

1,750,000

Starters 2C

10 tuần/khóa

45 giờ/khóa

1,750,000

Starters 3A

10 tuần/khóa

45 giờ/khóa

1,750,000

Starters 3B

10 tuần/khóa

45 giờ/khóa

1,750,000

Movers 1A

10 tuần/khóa

45 giờ/khóa

1,850,000

Movers 1B

10 tuần/khóa

45 giờ/khóa

1,850,000

Movers 1C

10 tuần/khóa

45 giờ/khóa

1,850,000

Movers 2A

10 tuần/khóa

45 giờ/khóa

1,850,000

Movers 2B

10 tuần/khóa

45 giờ/khóa

1,850,000

Flyers 1A

10 tuần/khóa

45 giờ/khóa

1,950,000

Flyers 1B

10 tuần/khóa

45 giờ/khóa

1,950,000

Flyers 1C

10 tuần/khóa

45 giờ/khóa

1,950,000

Flyers 2A

10 tuần/khóa

45 giờ/khóa

1,950,000

Flyers 2B

10 tuần/khóa

45 giờ/khóa

1,950,000

 

 

 

 

 

Lịch học

 

THỨ

SÁNG

CHIỀU

 

TỐI

 

2/4/6

7.30 – 9.00

1.30 – 3.00

 

5.30 – 7.00

 

9.15 – 10.45

3.15 – 4.45

 

7.15 – 8.45

 

3/5/7

7.30 – 9.00

1.30 – 3.00

 

5.30 – 7.00

 

9.15 – 10.45

3.15 – 4.45

 

7.15 – 8.45

 

T7/CN

7.15 – 9.15

 

1.30 – 3.00

OFF

9.30 – 11.30

 

3.15 – 4.45