Sôi nổi và hấp dẫn từ các hoạt động ngoại khóa ở Học viện HAGL

Tất cả học viên sẽ tham gia trò chơi tập thể, cùng đồng đội của mình hoàn thành các thử thách để hoàn thiện những mảnh ghép thông qua thông điệp VES đưa ra:

Chặng 1: Khởi động
Tên hoạt động: TỔ CHỨC CẦN

 Chặng 2: Thử thách đoàn kết
Tên hoạt động: CHUNG VAI SÁT CÁNH

 Chặng 3: Thử thách sáng tạo
Tên hoạt động: CHUNG SỨC

 Chặng 4: Thử thách đồng lòng
Tên hoạt động: VÌ MỤC TIÊU CHUNG

 Chặng 5: Thử thách đồng đội
Tên hoạt động: HƯỚNG ĐẾN MỤC TIÊU

 Chặng 6: Thử thách sáng tạo
Tên hoạt động: BẢO VỆ THÀNH QUẢ

 Chặng 7: Về đích
Tên hoạt động: HOÀN THIỆN MẢNH GHÉP