TỔ CHỨC THI CAMBRIDGE TẠI VASS AN KHÊ

 Trung tâm ngoại ngữ Việt Anh - Trung tâm khảo thí ủy quyền của Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge VN552 đã hợp tác và tổ chức buổi thi lấy chứng chỉ Cambridge cho các học viên của Vass An Khê.

👉 Buổi thi dành cho các cấp độ Starters, Movers, Flyers. Bài thi sẽ được gửi về Vương Quốc Anh chấm điểm, kết quả sẽ được thông báo sau 4-6 tuần.

Các trung tâm có nhu cầu hợp tác tổ chức thi Chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế Cambridge vui lòng liên hệ Trung tâm hoặc gửi thông tin qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.