Giới thiệu

Cuộc thi “Tài năng tiếng Anh” trong học sinh phổ thông tỉnh Gia Lai năm học 2021-2022 do Sở GDĐT chỉ đạo và giao cho Phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục Chính trị và Giáo dục Thường xuyên phối hợp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị, cá nhân liên quan tổ chức thực hiện

HỌC SINH PHỔ THÔNG TỈNH GIA LAI 

TÀI NĂNG TIẾNG ANH

CUỘC THI

Cuộc thi do sở Giáo dục và đào tạo Tỉnh Gia Lai tổ chức dành  cho tất cả học sinh phổ thông. Cuộc thi gồm 3 vòng: vòng cơ sở, vòng bán kết và chung kết. Dự kiến bắt đầu từ 14/11/2021 - 24/12/2021

Tạo môi trường dạy học và sử dụng Tiếng Anh

Thúc đẩy phong trào học Tiếng Anh

Cơ hội giao lưu và kết bạn

Cơ hội học tập, trao đổi và rèn luyện Tiếng Anh

Trang bị kỹ năng hội nhập với chuẩn năng lực Quốc tế

Thí sinh dự thi là học sinh phổ thông đang học tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai, bao gồm: Trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học.

  • Cấp Tiểu học: Học sinh lớp 4 và lớp 5.
  • Cấp THCS: Học sinh lớp 8 và lớp 9.
  • Cấp THPT: Học sinh lớp 11 và lớp 12.

Thí sinh dự thi theo cấp học như sau:

Mỗi phòng GDĐT tham gia dự thi tối đa 07 học sinh/một cấp học.
Mỗi trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học tham gia dự thi tối đa 03 học sinh/cấp học

THỜI GIAN 

ĐỊA ĐIỂM

Vòng Cơ sở : Dự kiến được tổ chức ở 03 khu vực riêng biệt
 ✔ Tại thành phố Pleiku: Dành cho các phòng GDĐT: Pleiku, Chư Păh, Ia Grai, Chư Prông, Đức Cơ, Đak Đoa, Mang Yang, Chư Sê, Chư Pưh và các trường phổ thông thuộc và trực thuộc Sở đóng chân tại các địa bàn trên.
 ✔ Tại thị xã An Khê: Dành cho các phòng GDĐT: An Khê, Kbang, Đăk Pơ, Kông Chro và các trường phổ thông trực thuộc Sở đóng chân tại các địa bàn trên.
 ✔ Tại thị xã Ayun Pa: Dành cho các phòng GDĐT: Ayun Pa, Phú Thiện, Krông Pa, Ia Pa và các trường phổ thông trực thuộc Sở đóng chân tại các địa bàn trên.

21.11.2021 và 11.12.2021

26.12.2021

14.11.2021

Thành phố Pleiku

✔ Cấp tiểu học và THCS        : 21/11/2021
✔ Cấp trung học phổ thông : 11/12/2021

VÒNG BÁN KẾT

Hội Trường 2/9
Thành phố Pleiku

VÒNG CHUNG KẾT

VÒNG CƠ SỞ

Ngày 14/11/2021
Chia thành 4 cụm thi:

✔ Huyện Chư Păh
✔ Huyện Chư Prông
✔ Thị xã An Khê
✔ Huyện Ia Pa

NỘI DUNG THI 

HÌNH THỨC THI

VÒNG CƠ SỞ

Nội dung thi: Bài thi tiếng Anh với các kỹ năng Nghe, Đọc, Viết theo chuẩn năng lực ngôn ngữ ở từng cấp học của khung năng lực ngôn ngữ 6 Bậc dùng cho Việt Nam: Bậc 1 đối với cấp tiểu học; Bậc 2 đối với cấp THCS và Bậc 3 đối với cấp THPT.
✔ Hình thức thi: Thí sinh dự thi làm bài thi các kỹ năng Nghe; Đọc; Viết trên giấy, cụ thể như sau:
- Cấp tiểu học: Kỹ năng Viết và Đọc với thời lượng 40 phút; kỹ năng Nghe với thời lượng từ 10-15 phút.
- Cấp THCS: Kỹ năng Viết và Đọc với thời lượng 60 phút; kỹ năng Nghe với thời lượng 15-20 phút.
- Cấp THPT: Kỹ năng Viết và Đọc với thời lượng 90 phút; kỹ năng Nghe với thời lượng 20-25 phút.

VÒNG CƠ SỞ

✔ Nội dung thi: Thí sinh tham gia các bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo chuẩn năng lực ngôn ngữ quốc tế và được cấp chứng chỉ có giá trị toàn cầu tương ứng với năng lực ngôn ngữ đạt được, cụ thể:
 - Thí sinh cấp tiểu học tham gia làm bài thi Flyers do Cambridge tổ chức.
 - Thí sinh cấp THCS tham gia làm bài thi PET do Cambridge tổ chức.
 - Thí sinh cấp THPT tham gia làm bài thi IELTS do Tổ chức giáo dục IDP Việt Nam tổ chức.

 ✔ Hình thức thi: Thí sinh làm bài thi các kỹ năng Nghe, Đọc, Viết, Nói, cụ thể như sau:
 - Cấp tiểu học, bài thi Flyers:
 + Bài thi kỹ năng Nghe: Thí sinh làm bài thi trên giấy với thời lượng 25 phút.
 + Bài thi kỹ năng Đọc và Viết: Thí sinh làm bài thi trên giấy với thời lượng 40 phút.
 + Bài thi kỹ năng Nói: Từng thí sinh tham gia vấn đáp trực tiếp với 01 giám khảo của Cambridge trong thời gian 7-9 phút.
 - Thí sinh có thể tham khảo bài thi Flyers và các tài liệu liên quan tại địa chỉ: http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/flyers/preparation/
 - Cấp THCS, bài thi PET:
 + Bài thi kỹ năng Nghe: Thí sinh làm bài thi trên giấy với thời lượng 30 phút.
 + Bài thi kỹ năng Đọc: Thí sinh làm bài thi trên giấy với thời lượng 45 phút.
 + Bài thi kỹ năng Viết: Thí sinh làm bài thi trên giấy với thời lượng 45 phút.
 + Bài thi kỹ năng Nói: 02 thí sinh cùng lúc tham gia vấn đáp trực tiếp với 02 giám khảo của Cambridge trong thời gian 12-17 phút.
 - Thí sinh có thể tham khảo bài thi PET và các tài liệu liên quan tại địa chỉ:http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/preliminary-for- schools/preparation/
  
- Cấp THPT, bài thi IELTS:

 + Bài thi kỹ năng Nghe: Thí sinh làm bài thi trên giấy với thời lượng 30 phút.
 + Bài thi kỹ năng Đọc: Thí sinh làm bài thi trên giấy với thời lượng 60 phút.
 + Bài thi kỹ năng Viết: Thí sinh làm bài thi trên giấy với thời lượng 60 phút.
 + Bài thi kỹ năng Nói: Từng thí sinh tham gia vấn đáp trực tiếp với 01 giám khảo của IDP Việt Nam.
Thí sinh có thể tham khảo bài thi IELTS và các tài liệu liên quan tại địa chỉ:
http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/ielts/preparation/

VÒNG BÁN KẾT

Nội dung thi: Một chủ đề (nằm trong Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành) và xử lý tình huống do Ban Tổ chức Cuộc thi đưa ra.
Hình thức thi:
 - Phần thứ 1: Học sinh bốc thăm chủ đề (nằm trong Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành của từng cấp học) để thi hùng biện, Ban giám khảo sẽ căn cứ phần trình bày của học sinh để đánh giá. Thời gian chuẩn bị của mỗi học sinh là 10 phút. Thời gian thuyết trình của học sinh tối đa là 5 phút. Thời gian trả lời câu hỏi tối đa là 3 phút.
 - Phần thứ 2: Học sinh bốc thăm 01 tình huống giao tiếp, ứng xử trong cuộc sống thường ngày. Học sinh được yêu cầu trình bày cách xử lý tình huống đã chọn.

VÒNG CHUNG KẾT

HÌNH ẢNH 
CUỘC THI 
VÒNG CƠ SỞ

CÔNG VĂN  

THÔNG BÁO

Nhấn để cập nhật

HÌNH ẢNH
VÀ 
HOẠT ĐỘNG

Nhấn để cập nhật

VÒNG CƠ SỞ

HÌNH ẢNH
VÀ 
HOẠT ĐỘNG

Nhấn để cập nhật

VÒNG CHUNG KẾT

Our clients and partners

©2021 Allrights reserved CambridgeVN552

Hotline: 0269 3824 250

Email: sgddt@gialai.gov.vn

Website: http://gialai.edu.vn