• Trung tâm Ngoại Ngữ Việt Anh
  • 02693775175 - 0269 6269 899
  • ves@edu.com

Đào Tạo Và Phát Triển Giáo Viên

Đào Tạo Và Phát Triển Giáo Viên

 

Tạo cho giáo viên sự tự tin để tiến xa hơn


Chứng chỉ giảng dạy, đào tạo và tư vấn cho các chương trình tiếng Anh

Là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về chứng chỉ và khóa học giảng dạy tiếng Anh, chúng tôi cung cấp một loạt các khóa đào tạo và hỗ trợ toàn diện để giúp giáo viên phát triển các kỹ năng chuyên nghiệp.

Bằng cách hợp tác với các trường học, các bộ ngành và cơ quan giáo dục trên toàn thế giới để hỗ trợ sự phát triển của giáo viên, chúng tôi giúp bạn mang đến cho người học cơ hội tốt nhất để thành công và nhận ra tiềm năng của họ.

Liên lạc với văn phòng của kì thi tiếng Anh Cambridge tại địa phương để tìm hiểu thêm.


Mang đến các chương trình phát triển giáo viên

Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các trường học, chính phủ và các bộ ngành trên toàn thế giới để giúp mang lại các chương trình phát triển giáo viên thành công. Các chuyên gia của chúng tôi làm việc với bạn để giúp tìm hiểu các kỹ năng của giáo viên và tạo ra một chương trình nhằm cải thiện việc giảng dạy tại trường của bạn.

Chúng tôi có chứng chỉ cho giáo viên làm việc trong một loạt các bối cảnh, và cho những người mới bắt đầu sự nghiệp cũng như các giáo viên giàu kinh nghiệm hơn. Các khóa học này có thể được thực hiện riêng lẻ hoặc kết hợp thành các chương trình học để đáp ứng nhu cầu phát triển giáo viên của bạn.

 

Chúng tôi cung cấp các chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh đầu ngành nhằm xác nhận những gì giáo viên tiếng Anh có thể làm. Tham gia một trong những khóa học này sẽ cải thiện kiến thức và kỹ năng giảng dạy của bạn, giúp bạn xây dựng sự tự tin và làm cho bạn tiến bộ lên trong sự nghiệp giảng dạy của mình.

Các khóa học của chúng tôi sẽ đem lại cho bạn kinh nghiệm giảng dạy thực tế, sẽ giúp bạn tạo động cơ thúc đẩy và hỗ trợ học viên của mình. Tất cả các chứng chỉ giảng dạy của chúng tôi được dựa theo Khung tham chiếu giảng dạy tiếng Anh Cambridge và hỗ trợ giáo viên nhằm mang lại tác động tích cực đến việc học tập trên lớp học.

Tư vấn

Bằng cách hợp tác chặt chẽ với các trường học, các bộ ngành giáo dục và chính phủ trên toàn thế giới, chúng tôi hỗ trợ phát triển giáo dục ngôn ngữ chất lượng cao. Từ phạm vi trình độ tiếng Anh hàng đầu thế giới của chúng tôi, đến việc xây dựng các kỹ năng và năng lực giảng dạy, phương pháp tích hợp của chúng tôi bao gồm từng khía cạnh của việc học, đánh giá và giảng dạy ngôn ngữ.

Các chuyên gia của chúng tôi làm việc với bạn để xây dựng các chương trình ngôn ngữ bền vững được thiết kế để đáp ứng nhu cầu theo địa phương của bạn và đạt được mục tiêu học tập của bạn. Chúng tôi sẽ dành thời gian để tìm hiểu nhu cầu giảng dạy, học tập và đánh giá của bạn và cung cấp cho bạn một cách tiếp cận phù hợp để áp dụng kiến thức và kỹ năng của chúng tôi vào bối cảnh địa phương của bạn.

Bằng cách đánh giá chương trình giảng dạy, giáo trình và kế hoạch làm việc của bạn, chúng tôi có thể xác định các cách để cải thiện tiêu chuẩn dạy và học bằng cách nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của giáo viên, kỹ năng giảng dạy thực tế, kỹ năng số và đánh giá kiến thức.

Chúng tôi có thể tư vấn và hỗ trợ bạn về các dự án liên quan đến chính sách và thực hành phát triển giáo viên, điểm chuẩn trình độ ngôn ngữ giáo viên và kiến thức giảng dạy, xây dựng năng lực đào tạo giáo viên và đào tạo giáo viên về cách sử dụng chương trình giảng dạy.

Các dịch vụ đánh giá hàng đầu trong ngành của chúng tôi có thể được tích hợp hoàn hảo với các hệ thống của bạn, mang lại kết quả cải thiện cho người học, đạt được mục tiêu giáo dục của bạn và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Tìm hiểu thêm về tư vấn tiếng Anh