VIỆT ANH PHÁT CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE TẠI TRƯỜNG APC

Trung tâm Ngoại ngữ Việt Anh hòa chung không khí Khai giảng năm học mới của cả nước tại trường APC.
"CHÚC MỪNG NĂM HỌC MỚI 2019 - 2020"