• Trung tâm Ngoại Ngữ Việt Anh
  • 02693775175 - 0269 6269 899
  • ves@edu.com

FCE ( First Certificate in English)

FCE ( First Certificate in English)

FCE ( First Certificate in English) là chứng chỉ tiếng Anh tương đương với trình độ Trung cao cấp (B2) trên Khung Tham Chiếu Chung Châu Âu về Ngôn Ngữ ( CEFR – Common European Framework of Reference for Languages).

Đạt chứng chỉ bài thi FCE cho thấy trình độ tiếng Anh của người học đủ tốt để sử dụng trong giao tiếp thực tế cho các công việc khác nhau, có thể làm việc trên thư từ và giao tiếp trên điện thoại hằng ngày và có thể hiểu một số khóa đào tạo phi học thuật, các giáo trình và bài báo đơn giản.

Bài thi FCE có hai dạng thức bao gồm bài thi FCEFCE for Schools. Trong đó:

  • Bài thi FCEFCE for Schools đều có chung một dạng thức đề thi và đánh giá cùng trình độ ngôn ngữ.

  • Bài thi FCE for Schools có nội dung và chủ đề phù hợp với sự quan tâm và kiến thức của học sinh trường học.Vì vậy, bài thi này phù hợp với các thí sinh đang ngồi trên ghế nhà trường.

Kỳ thi FCE đánh giá 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Sử dụng tiếng Anh, Viết được thực hiên trên 4 bài thi, cụ thể như sau:

 

Bài thi

Nội dung

Thời lượng

Phần trăm điểm

Đọc và sử dụng tiếng Anh

7 phần – 52 câu hỏi

75 phút

40%

Viết

2 phần

80 phút

20%

Nghe

4 phần – 30 câu hỏi

40 phút

20%

Nói

4 phần

14 phút

20%

  • Kỹ năng Đọc và Sử dụng tiếng Anh:

Thời gian: 75 phút

Kỹ năng đọc: 7 phần, 52 câu hỏi

 

Phần

Nhiệm vụ

Dạng câu hỏi

Số câu hỏi

1

Đọc đoạn văn và lựa chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống

Trong phần này, thí sinh sẽ đọc một đoạn văn trong đó có 8 chỗ trống, bạn là phải chọn từ cần điền vào chỗ trống từ một trong 4 lựa chọn A, B,C,D có sẵn.

8

2

Đọc đoạn văn và điền từ thích hợp vào chỗ trống – Không cho trước từ

Trong phần này, thí sinh sẽ đọc một đoạn văn trong đó có 8 chỗ trống. Bạn phải điền MỘT từ phù hợp vào mỗi chỗ trống đó.

8

3

Chia và điền từ thích hợp vào chỗ trống

Trong phần này, thí sinh sẽ đọc một đoạn văn, có 8 chỗ trống, bạn phải sử dụng những từ đã cho, chia dạng của từ và điền vào chỗ trống sao cho phù hợp. Phần này kiểm tra bạn cách mà từ ngữ được hình thành trong tiếng anh, bao gồm prefixes và suffixes, và spelling rules.

8

4

Viết lại câu với nghĩa không đổi theo yêu cầu của đề bài.

Phần này yêu cầu thí sinh viết lại câu mà vẫn giữ nguyên nghĩa của câu ban đầu, đề bài đưa ra một câu hoàn chỉnh và theo sau là một câu không hoàn chỉnh, sau đó viết lại sao cho nó có nghĩa giống với câu 1 với điều kiện sử dụng từ đã cho sẵn. Phần này kiểm tra bạn cả từ vựng và ngữ pháp.

6

5

Đọc đoạn văn và chọn đáp án đúng

Trong phần này là bài đọc gồm 6 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh đọc hiểu đoạn văn và lựa chọn đáp án đúng A,B,C hoặc D.

6

6

Đọc đoạn văn và chọn đáp án đúng

Trong phần này thí sinh cần chọn một trong các phương án A, B, C, D, E, F để điền vào chỗ trống của đoạn văn sao cho phù hợp nhất.

6

7

Nối các thông tin được cho với đoạn văn phù hợp

Phần 7 thuộc dạng Mutiple Matching, tìm câu trả lời có sẵn là thuộc đoạn văn nào.

10

 

  • Kỹ năng Viết:

Thời gian: 80 phút

Kỹ năng viết: 2 phần

 

Phần

Nhiệm vụ

Dạng câu hỏi

1

Viết bài luận (essay)

Đề bài cho trước về 01 chủ đề và 02 ý đưa ra liên quan đến chủ đề đó. Thí sinh cần viết 01 bài tiểu luận ngắn (essay) về chủ đề đó và sử dụng những ý đã được nêu. Bên cạnh đó, thí sinh cần nghĩ ra một ý khác để bổ sung cho bài viết của mình. Chủ đề sẽ là những vấn đề chung trong xã hội - không đòi hỏi kiến thức chuyên sâu. Bài viết dài khoảng 140–190 từ.

2

Chọn 1 trong các loại article, letter/ email, report, review

Thí sinh được lựa chọn viết trả lời 1 trong 4 câu hỏi theo các dạng thức như: bài báo, email/bức thư, báo cáo hoặc bài bình luận, bài tiểu luận… Thí sinh được cho các gợi ý về hoàn cảnh, mục đích, câu chủ đề cũng như đối tượng hướng đến. Bài viết dài khoảng 140–190 từ.

 

  • Kỹ năng Nghe:

Thời gian: 40 phút

Kỹ năng nghe: 4 phần, 30 câu hỏi

 

Phần

Nhiệm vụ

Dạng câu hỏi

Số câu hỏi

1

Lựa chọn đáp án đúng dựa vào đoạn đối thoại ngắn

Với mỗi mẩu hội thoại ngắn, chọn một hình ảnh/thông tin chính xác trong 3 đáp án A, B, C.

 

8

 

2

Nghe và điền vào chỗ trống

Thí sinh nghe một một bản tin, bài nói chuyện,…và điền vào các chỗ trống trong bài cho sẵn.

 

10

3

Nghe các bài nghe ngắn và chọn đáp án đúng

Nghe 5 đoạn hội thoại ngắn và chọn 5 đán án đúng từ danh sách 8 đáp án tương ứng với các bài nghe.

5

4

Lựa chọn đáp án đúng dựa vào bài nghe dài

Thí sinh nghe một bản tin/ bài nói chuyện/ phỏng vấn… rồi chọn đáp án đúng trong 3 đáp án A, B, C ở mỗi câu.

 

7

 

  • Kỹ năng Nói:

Thời gian: 14 phút

Kỹ năng nói: 4 phần

 

Phần

Nhiệm vụ

Dạng câu hỏi

1

Phần giới thiệu

Giám khảo hỏi từng bạn những câu hỏi cá nhân về: sở thích, học vấn, sự nghiệp… 

2

Thi cá nhân

Giám khảo đưa ra 2 bức hình, một bạn sẽ so sánh và nói điều gì đó về bức tranh, trả lời câu hỏi cho sẵn. Bạn kia sẽ trả lời câu hỏi riêng của giám khảo liên quan đến bức tranh. Mỗi TS có 1 phút để trả lời.

3

Phần tương tác với thí sinh cùng cặp

Các bạn phải thảo luận để trả lời câu hỏi cho sẵn từ giám khảo.

 

4

 Thảo luận

Giám thị sẽ hỏi 2 bạn các câu hỏi theo chủ đề phần 3, rồi 2 bạn sẽ nói chuyện với nhau về chủ đề đó.