• Trung tâm Ngoại Ngữ Việt Anh
 • 02693775175 - 0269 6269 899
 • ves@edu.com

Đăng ký thi B1( PET/PET For schools )

Chi tiết

PET (Preliminary English Test)

PET (Preliminary English Test) là chứng chỉ tiếng Anh tương đương với trình độ Trung cấp (B1) trên Khung Tham Chiếu Chung Châu Âu về Ngôn Ngữ ( CEFR – Common European Framework of Reference for Languages)

PET là chứng chỉ có giá trị cho người học sử dụng cho mục đích làm việc, đi du học hay phát triển sự nghiệp trong môi trường làm việc quốc tế. Bài thi PET sử dụng các ngữ liệu từ đời sống hàng ngày và đánh giá dựa trên bốn kỹ năng – Đọc, Viết, Nghe và Nói.

Bài thi PET có hai dạng thức bao gồm bài thi PET và PET for Schools. Trong đó:

- Bài thi PET và PET for Schools đều có chung một dạng thức đề thi và đánh giá cùng trình độ ngôn ngữ.

- Bài thi PET for Schools có nội dung và chủ đề phù hợp với sự quan tâm và kiến thức của học sinh trường học. Vì vậy, bài thi này phù hợp với các thí sinh đang ngồi trên ghế nhà trường.

 

Kỳ thi PET đánh giá 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết được thực hiện dựa trên bốn bài thi, cụ thể như sau:
 

Bài thi

Nội dung

Điểm (%)

Mục đích

Đọc
(45 phút)

6 phần/
32 câu hỏi

25%

Kiểm tra khả năng đọc, hiểu nội dung chính của các biển hiệu, sách báo và tạp chí.

Viết
(45 phút)

2 phần/
3 câu hỏi

25%

Bài thi Viết để đánh giá khả năng viết, sử dụng vốn từ và cấu trúc chính xác của thí sinh.

Nghe

(30 phút - bao gồm 6 phút chuyển đáp án)

4 phần/
25 câu hỏi

25%

Kiểm tra khả năng theo dõi và nghe hiểu các bài nói như thông báo, thảo luận về chủ đề thường ngày.

Nói

12 phút/ cặp thí sinh

4 phần

25%

Đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của thí sinh bằng cách hỏi, trả lời các câu hỏi trong cuộc hội thoại, nói chuyện ví dụ về những gì thí sinh thích hoặc không. Bài kiểm tra nói diễn ra theo hình thức thi theo cặp 2 hoặc 3 thí sinh và 2 giám khảo. Điều này cho phép kết quả kiểm tra thực tế và chính xác hơn.

 

 • Kỹ năng Đọc:

Thời gian: 45 phút

Kỹ năng đọc: 6 phần, 32 câu hỏi

 

Phần

Nhiệm vụ

Dạng câu hỏi

Số câu hỏi

1

Lựa chọn đáp án đúng dựa vào đoạn văn ngắn

Đọc hiểu 5 mẩu tin/đoạn văn ngắn và chọn các câu văn mô tả đúng với mẩu tin theo các đáp án A, B, C.

5

2

Nối

Bài thi gồm năm đoạn miêu tả người và tám đoạn văn ngắn. Đọc để hiểu chi tiết và các ý cụ thể trong bài, sau đó nối các đoạn miêu tả với các đoạn văn có nội dung phù hợp.

5

3

Lựa chọn đáp án đúng

Đọc hiểu một bài đọc dài và trả lời 5 câu hỏi với 4 lựa chọn A, B, C, D dựa theo bài đọc đó.

5

4

Lựa chọn đáp án đúng để điền vào đoạn văn

Đọc một văn bản  dài có 5 chỗ trống. Chọn câu văn thích hợp (A-H)  điển vào chỗ trống để hoàn thành bài văn.

5

5

Lựa chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống

Đọc hiểu một đoạn văn và chọn đáp án A, B, C, D để điền vào 6 chỗ trống của đoạn văn đó.

6

6

Điền từ vào chỗ trống- không cho trước từ

Đọc một đoạn văn và viết MỘT từ thích hợp  cần điền vào chỗ trống.

6

 

 • Kỹ năng Viết:

Thời gian: 45 phút

Kỹ năng viết: 2 phần, 3 câu hỏi

 

Phần

Nhiệm vụ

Dạng câu hỏi

1

Viết một email

Viết một thư điện tử (email) để trả lời theo thông tin đề bài đưa ra với khoảng 100 từ.

2

Viết một bài báo hoặc một câu chuyện

Lựa chọn một trong hai câu hỏi: viết một bài báo hoặc một câu chuyện theo yêu cầu của đề bài và hoàn thành với khoảng 100 từ.

 

 • Kỹ năng Nghe:

Thời gian: 30 phút

Kỹ năng nghe: 4 phần, 25 câu hỏi

 

Phần

Nhiệm vụ

Dạng câu hỏi

Số câu hỏi

1

Lựa chọn đáp án đúng dựa vào đoạn đối thoại ngắn

 

Nghe 7 đoạn hội thoại ngắn ứng với 7 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 3 bức tranh, chọn bức tranh ứng với đáp án A, B hoặc C dựa theo thông tin nghe được.

 

7

 

2

Lựa chọn đáp án đúng dựa vào bài nghe ngắn

 Nghe 6 bài nghe ngắn, chọn các câu trả lời ứng với đáp án A, B hoặc C để trả lời câu hỏi.

 

6

3

Nghe và điền vào chỗ trống

Nghe 1 đoạn độc thoại và điền  thông tin còn thiếu vào 6 ô trống của một ghi chú tóm tắt nội dung bài nghe.

6

4

Lựa chọn đáp án đúng dựa vào bài nghe dài

 Nghe một bài dài và chọn các đáp án A, B hoặc C để trả lời câu hỏi.

 

6

 

 • Kỹ năng Nói:

Thời gian: 12 phút

Kỹ năng nói: 4 phần

Phần

Nhiệm vụ

Dạng câu hỏi

1

Phần giới thiệu

Thí sinh thể hiện khả năng sử dụng ngôn ngữ giao tiếp tổng quát hàng ngày và trong đời sống để trả lời các câu hỏi của giám khảo.

2

Thi cá nhân

Mô tả các bức tranh, sắp xếp các ý cần nói liên tục, sử dụng vốn từ phù hợp trong 1 lượt nói dài. Lưu ý các bức tranh có thể không cùng một chủ đề.

3

Phần tương tác với thí sinh cùng cặp

Giám khảo sẽ cho một tình huống và 2 thí sinh sẽ thảo luận với nhau (đặt câu hỏi, trả lời)  để chọn ra phương hướng giải quyết tình huống đó. 

 

4

 Thảo luận

Nói với bạn cùng thi. Hai thí sinh sẽ thảo luận sâu hơn về ý kiến, quan điểm cá nhân liên quan đến tình huống ở phần 3.

THÔNG TIN VỀ KỲ THI B1 PRELIMINARY

Chứng chỉ 'B1 Preliminary' cho thấy rằng bạn đã nắm vững các kiến ​​thức cơ bản về tiếng Anh và có những kỹ năng ngôn ngữ thực tế để sử dụng hàng ngày.

Kỳ thi này là một bước tiến hợp lý trong hành trình học ngôn ngữ của bạn chuyển tiếp từ 'A2 Key' sang 'B2 First'.

Chứng chỉ 'B1 Preliminary' cho thấy bạn có thể:

- đọc sách báo bằng tiếng Anh đơn giản

- viết thư và email về các chủ đề hàng ngày

- ghi chú cuộc họp

- thể hiện nhận thức về quan điểm và tâm trạng trong văn nói và viết tiếng Anh.

Lý do để chọn 'B1 Preliminary':

- Phát triển khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn trong các tình huống thực tế.

- Nhận được bằng cấp có giá trị được công nhận trên toàn thế giới.

- Nâng cao triển vọng nghề nghiệp, học tập và du lịch của bạn.

THÔNG TIN VỀ KỲ THI B1 PRELIMINARY FOR SCHOOLS 

Chứng chỉ 'B1 Preliminary for Schools' cho thấy rằng một học sinh đã nắm vững các kiến ​​thức cơ bản về tiếng Anh và có những kỹ năng ngôn ngữ thực tế để sử dụng hàng ngày.

Kỳ thi này là một bước tiến hợp lý trong hành trình học ngôn ngữ của học sinh chuyển tiếp từ 'A2 Key for Schools' sang 'B2 First for Schools'.

'B1 Preliminary for Schools' được định hướng ở cùng cấp độ CEFR với 'B1 Preliminary' nhưng được xây dựng với nội dung dành cho người học ở lứa tuổi học sinh hơn là người lớn.

Chứng chỉ 'B1 Preliminary for Schools' cho thấy học sinh có thể:

- đọc sách báo bằng tiếng Anh đơn giản

- viết thư và email về các chủ đề hàng ngày

- hiểu rõ các thông tin thực tế

- thể hiện nhận thức về quan điểm và tâm trạng trong văn nói và viết tiếng Anh.

Lý do để chọn 'B1 Preliminary for Schools':

- Dễ dàng tích hợp vào chương trình giảng dạy của nhà trường.

- Một phần trong nhóm các bài kiểm tra giúp học sinh phát triển từng bước một.

- Nhận được bằng cấp có giá trị được công nhận trên toàn thế giới.

Nhận xét về khóa học

Đăng ký

1,150,000₫

Thông tin
 • Ngày khai giảng
 • Thời lượng
 • Bài giảng
 • Chứng nhận
 • Học viên
 • Học phí 1,150,000₫
Đăng ký

1,150,000₫

Khóa học tương tự

Đăng ký thi A2 KEY (KET/KET For schools)

Đăng ký thi A2 KEY (KET/KET For schools)

KET (Key English Test)KET (Key English Test) là chứng chỉ tiếng Anh tương đương với cấp độ Sơ cấp (A2) trên Khung Tham Chiếu Chung Châu Âu về Ngôn Ngữ (...
Đăng ký thi B2 ( FCE)

Đăng ký thi B2 ( FCE)

FCE ( First Certificate in English)FCE ( First Certificate in English) là chứng chỉ tiếng Anh tương đương với trình độ Trung cao cấp (B2) trên Khung Tham Chiếu Chung Châu...